Back to TOP

.

Apartments in Valakampiai

Vilnius, 2018

Architect: Ieva Prunskaitė, Rokas Puzinas

Photo credit: Leonas Garbačiauskas